donderdag 26 maart 2020

Firma Qimarox wzmacnia komunikację w ramach łańcucha za pomocą platformy Tradecloud


Wdrażając platformę łańcucha dostaw Tradecloud, firma Qimarox wzmocniła współpracę z dostawcami. Za pośrednictwem tej platformy firma Qimarox komunikuje się z dostawcami w sprawie szybko rosnącej liczby zamówień i dostaw. Ponieważ firma Qimarox spodziewa się dalszego rozwoju, bardzo zależało nam na cyfryzacji łańcucha dostaw. Kierownik ds. zakupów, Hendri de Ruiter: „Możemy utrzymać wysoki poziom niezawodności dostaw tylko, jeżeli nasi dostawcy również utrzymają taki poziom”.

Tradecloud to cyfrowa platforma, która pomaga kupującym i ich dostawcom poprzez zwiększenie szybkości i elastyczności oraz ograniczenie straconego czasu i zasobów. Standardowa platforma została opracowana specjalnie dla branży produkcyjnej, działa w chmurze i komunikuje się z dowolnym systemem ERP. Firma Qimarox korzysta z platformy od stycznia tego roku, automatycznie przekazując informacje na temat zamówień z własnego systemu ERP do jedenastu dostawców. Oni z kolei wysyłają potwierdzenie zamówienia bezpośrednio z własnego systemu ERP lub za pośrednictwem platformy.

„Nasi dostawcy natychmiast widzą nowe zamówienie i mogą je zaimportować bezpośrednio do własnego systemu ERP bez konieczności ręcznego wprowadzania jakichkolwiek danych. Dzięki temu proces jest znacznie bardziej efektywny, zarówno z punktu widzenia firmy Qimarox, jak i dostawców.” - mówi kierownik ds. zakupów, Hendri de Ruiter z firmy Qimarox. Wymienia on następujące zalety: większy wgląd w dostawy i lepsze obliczanie zapotrzebowania na materiały.

Pełna integracja łańcucha
Firma Qimarox podpisała umowę z Tradecloud w lutym 2019 roku. Miesiąc później rozpoczął się projekt, a platforma została wdrożona w ciągu sześciu miesięcy. We wrześniu firma Qimarox włączyła do platformy pierwszego dostawcę. Platforma działa w pełni od stycznia 2020 roku i obecnie w jej ramach firma współpracuje z jedenastoma dostawcami. Dla nich połączenie z platformą jest bezpłatne. Jednocześnie korzystają oni z pełnej integracji łańcucha dzięki standardowemu połączeniu z ERP.

Ponieważ ręczna obsługa zaopatrzenia polegająca m.in. na przetwarzaniu potwierdzeń zamówień jest teraz zautomatyzowana, firma Qimarox poświęca połowę czasu na administrowanie zamówieniami. Automatyzacja prowadzi również do zwiększenia szybkości i zmniejszenia ilości błędów. Ponieważ pracownicy działu zakupów firmy Qimarox mogą teraz skoncentrować się tylko na zamówieniach wymagających uwagi, niezawodność dostaw wzrosła. „Mamy teraz mniej zamówień składanych na ostatni moment, a także mniej problemów z zamówieniami. Wszyscy mamy takie samo zdanie”.

Wszystko w jednym miejscu
Cała komunikacja pomiędzy firmą Qimarox a dostawcami odbywa się teraz w jednym miejscu. Nie tylko De Ruiter, ale również inne działy w firmie Qimarox i dostawcy mają łatwy dostęp do uzgodnień. „Naszym celem jest zdobycie jak największej ilości informacji w ramach systemów. Dość precyzyjnie określamy specyfikacje, z którymi muszą być zgodne zakupione części. Zapobiega to błędom i nieporozumieniom. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy brakuje personelu technicznego, ważna jest jasna i efektywna komunikacja, aby firmy mogły optymalnie wykorzystać kompetencje swoich pracowników.” - mówi De Ruiter.

Qimarox korzysta obecnie z następujących modułów Tradecloud: Zamówienia, Przepływ zadań, Komunikacja i Podstawowa analiza łańcucha dostaw. De Ruiter: „W tym roku chcemy włączyć do systemu jeszcze większą liczbę dostawców. Myślimy również o rozszerzeniu procesów, które chcemy usprawnić dzięki Tradecloud. Bierzemy pod uwagę na przykład moduły Prognozy i Zarządzanie artykułami”.

Informacje o Qimarox
Qimarox to wiodący producent elementów systemów obsługi materiałów odznaczających się wytrzymałością i niezawodnością. Innowacyjne koncepty, opatentowane technologie i ciągłe udoskonalenia umożliwiają firmie Qimarox (która została połączona z firmą Nedpack) wytwarzanie podnośników i paletyzatorów produktów łączących w sobie elastyczność i produktywność przy niskich całkowitych kosztach utrzymania.


Integratorzy systemów i producenci oryginalnego sprzętu z całego świata korzystają z maszyn firmy Qimarox w zakresie systemów końca linii oraz systemów magazynowania i kompletacji zamówień w obrębie różnych branży.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.qimarox.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten