donderdag 11 december 2014

Sistema de barreira de proteção Securyfence ainda mais resistente e mais robustoPostes com reforço extra para melhorar ainda mais a proteção de máquina

A Qimarox tornou o sistema de barreira de proteção Securyfence ainda mais robusto ao modificar o poste base. Além disso, para as construções de barreiras de proteção de grande dimensão, a Quimarox desenvolveu postes com reforço extra, que dispensam a utilização de escoras ou outros reforços. Estes postes são tão resistentes que é possível instalar um sistema de barreira de proteção de passagem totalmente isento de vibração.


O poste base da gama Securyfence foi reforçado ao aplicar uma rotação de 45 graus na placa base.  Isto significa que os parafusos que realizam a fixação ao solo deixam de estar posicionados nos quatro cantos, ficando nos quatro lados do poste. Desta forma, as forças aplicadas no poste podem ser absorvidas e dissipadas de forma mais eficaz.

O novo poste com reforço extra tem a mesma placa base, mas apresenta um perfil alargado em forma de U que proporciona uma resistência adicional. Este poste é particularmente adequado para estruturas de barreira de proteção muito compridas dispensando a utilização de escoras. Outra vantagem adicional é o formato do perfil em U que permite aplicar ângulos de 45 graus na barreira, o que antes não era possível.

Instalação de proteção de passagem
O poste de reforço extra também é indicado para proteção de passagem. A grande maioria dos postes para as barreiras de proteção disponível no mercado não tem robustez suficiente que permita a instalação de sensores isentos de vibração, o que obriga à colocação de postes especiais para os sistemas de proteção de passagem. Com os novos postes Securyfence, os sensores podem ser instalados diretamente nas barreiras.

Para além do poste com reforço extra, a gama Securyfence foi alargada com uma nova linha de portas giratórias e deslizantes. Como as portas têm as mesmas dimensões dos painéis de rede standard – 730 e 990 milímetros – torna-se ainda mais fácil introduzir uma entrada na zona de proteção. Além disso, as portas giratórias, totalmente pré-montadas, podem ser facilmente convertidas em portas deslizantes recorrendo a um kit de montagem diferente.

Painéis de rede perfilados
O Securyfence é um produto da Qimarox, fabricante de componentes para sistemas de manuseamento de materiais. Um aspeto distintivo do sistema de barreiras de segurança Securyfence é o perfil dos painéis de rede que garante uma rigidez adicional e, por conseguinte, maior segurança.

O Securyfence é extremamente fácil de instalar, em especial devido ao tipo de perfil. Os painéis de rede são fixados aos postes verticais com tubos horizontais, que podem ser aparafusados através da rede dos painéis. As extremidades dos tubos são depois fixadas nos postes através de parafusos.
Fácil e rápido de adaptar
Graças ao seu desenho simples mas eficaz, os sistemas de barreira de proteção Securyfence não são apenas resistentes como também flexíveis e fáceis de adaptar. Durante a instalação basta cortar e/ou serrar os painéis de rede e tubos para o tamanho necessário.

O sistema de barreira de proteção Securyfence respeita totalmente a Diretiva de Máquinas 2006/42/EC sendo assim a solução ideal para proteção de máquinas, barreira de proteção de máquinas ou zona de proteção.


Sobre a Qimarox
A Qimarox é um fabricante líder de componentes para sistemas de manuseamento de materiais caracterizados pela sua robustez e fiabilidade. Os conceitos inovadores, as tecnologias patenteadas e o desenvolvimento contínuo permitem à Qimarox (que emergiu da Nedpack) fabricar transportadores verticais, paletizadores e proteções de máquina que conjugam flexibilidade e produtividade com reduzidos custos de operação e manutenção. Integradores de sistemas e fabricantes de equipamento original de todo o mundo utilizam a maquinaria e as proteções de máquina da Qimarox em sistemas de fim de linha, armazenamento e recolha de encomendas em diversas indústrias. Visite www.qimarox.com para obter mais informações.

System ogrodzeń zabezpieczających Securyfence teraz mocniejszy oraz trwalszyDodatkowo wzmacniane słupki zwiększają bezpieczeństwo maszyny

Qimarox wyprodukował jeszcze trwalszy system ogrodzeń zabezpieczających Securyfence poprzez modyfikację standardowego słupka. Ponadto dla długich konstrukcji ogrodzeń zabezpieczających Qimarox opracował dodatkowo wzmacniane słupki, dzięki którym nie jest konieczne stosowanie rozpórek ani innych wzmocnień. Te słupki są tak mocne, że można montować do ogrodzenia system zapobiegający wchodzeniu całkowicie bez drgań.


Standardowy słupek serii Securyfence jest wzmocniony poprzez obrócenie płyty podstawy o 45 stopni. Oznacza to, że śruby do zamocowania podłoża nie znajdują się już w czterech narożnikach, lecz z czterech stron słupka. Siły działające na słupek można więcej lepiej absorbować i rozpraszać.

Nowy, dodatkowo wzmacniany słupek ma taką samą płytę podstawy, ale rozszerzony profil w kształcie U, zapewniający dodatkowe wzmocnienie. Słupek jest w szczególności przeznaczony do bardzo długich struktur ogrodzenia bezpieczeństwa i eliminuje konieczność stosowania rozpórek. Dodatkowa zaleta polega na tym, że kształt profilu U umożliwia wykonanie kątów 45 stopni na osłonie, co było dotychczas niemożliwe.

Montowanie ochrony przed wchodzeniem
Dodatkowo wzmocniony słupek jest więc przeznaczony do zamocowania ochrony przed wchodzeniem. Znaczna większość słupków systemów ochrony dostępnych dzisiaj na rynku nie jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać czujniki bez drgań, co oznacza, że dla systemów ochrony przed wchodzeniem trzeba montować specjalne słupki. Na nowych słupkach Securyfence czujniki mogą być bezpośrednio mocowane na ogrodzeniu.

Oprócz dodatkowego słupka wzmacnianego seria Securyfence została rozszerzona o nową linię drzwi na zawiasach i przesuwnych. Ponieważ drzwi mają takie same wymiary jak standardowe panele siatkowe – 730 i 990 milimetrów – ułatwiono przesuwanie wejścia do chronionego obszaru. Ponadto całkowicie wstępnie zmontowane drzwi na zawiasach można łatwo przekształcić w drzwi przesuwne za pomocą innego zestawu montażowego.

Profilowane panele siatkowe
Securyfence to produkt firmy Qimarox, producenta komponentów do systemów przenoszenia materiałów. Charakterystyczną właściwością systemu ogrodzeń zabezpieczających Securyfence jest profil paneli siatkowych, który zapewnia dodatkową sztywność, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo.

Securyfence montuje się nadzwyczaj łatwo, częściowo ze względu na profilowanie. Panele siatkowe są dosłownie zamocowane do pionowych słupków z poziomymi rurkami, które mogą być gwintowane na siatce paneli siatkowych. Zakończenia rurek są mocowane do słupków za pomocą śrub.
Łatwe i szybkie dostosowanie
Dzięki prostej, ale wydajnej konstrukcji, systemy ogrodzeń zabezpieczających Securyfence są nie tylko mocne, ale również uniwersalne, z możliwością szybkiego dostosowania. Wszystko, co muszą zrobić monterzy, to docięcie i/lub dopiłowanie paneli i rurek na wymiar.

System ogrodzeń zabezpieczających Securyfence jest w pełni zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i dlatego idealnie nadaje się jako osłona maszyny, ogrodzenie zabezpieczające maszyny lub ochrona obszaru.


O firmie Qimarox
Qimarox to wiodący producent elementów do systemów przenoszenia materiałów, charakteryzujących się solidnością i niezawodnością. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie oraz stały rozwój pozwalają firmie Qimarox (powstałej z firmy Nedpack) produkować podnośniki produktów, paletyzatory i osłony maszyn, łączące w sobie uniwersalność oraz wydajność z niskimi kosztami posiadania. Integratorzy systemów oraz producenci oryginalnego wyposażenia z całego świata korzystają z urządzeń oraz osłon maszyn Qimarox w systemach end-of-line, magazynach oraz systemach przygotowywania zamówień w różnych branżach. Więcej informacji na stronie www.qimarox.com.

Securyfence afschermsysteem nog steviger en robuusterExtra verzwaarde kolommen voor meer machineveiligheid

Qimarox heeft het Securyfence afschermsysteem nog robuuster gemaakt dankzij een aanpassing aan de standaard kolom. Daarnaast is voor lange afschermingsconstructies een extra verzwaarde kolom ontwikkeld die het aanbrengen van schoren of andere verstevigingsmaatregelen overbodig maakt. Deze kolom is zelfs zo stevig dat het mogelijk is om inloopbeveiliging voortaan trillingvrij aan het hekwerk op te hangen.


De standaard kolom uit het Securyfence-gamma is versterkt door de voetplaat 45 graden te draaien. Dat betekent dat bouten voor verankering aan de vloer zich niet langer bij de vier hoeken maar bij de vier zijden van de kolom bevinden. De krachten die op de kolom worden uitgeoefend, kunnen daardoor beter worden opgevangen en afgevoerd.

De nieuwe, extra verzwaarde kolom beschikt over dezelfde voetplaat, maar heeft een verlengd U-vormig profiel dat voor extra stevigheid zorgt. Deze kolom is vooral geschikt voor extra lange afschermingsconstructies en maakt het aanbrengen van schoren overbodig. Bijkomend voordeel is dat de vorm van het U- profiel het mogelijk maakt om met de afscherming hoeken van 45 graden te maken, iets dat tot nu toe niet mogelijk was.

Monteren van inloopbeveiliging
De extra verzwaarde kolom is ook geschikt voor het monteren van inloopbeveiliging. Verreweg de meeste kolommen van de verkrijgbare afschermsystemen zijn niet robuust genoeg om sensoren trillingvrij op te hangen, met als gevolg dat voor inloopbeveiliging speciale kolommen moeten worden geplaatst. Met de nieuwe kolom van Securyfence kunnen de sensoren direct aan het hekwerk worden opgehangen.

Behalve een extra verzwaarde kolom is het Securyfence-gamma ook uitgebreid met een nieuwe serie draai- en schuifdeuren. Omdat deze deuren dezelfde afmetingen hebben als de standaard gaaspanelen – 730 en 990 millimeter – is het eenvoudiger geworden om de toegang tot het afgeschermde gebied te verplaatsen. Bovendien kunnen de, volledig voorgemonteerde, draaideuren door gebruik van een andere montageset eenvoudig worden omgebouwd tot schuifdeuren.

Geprofileerde gaaspanelen
Securyfence is een ontwikkeling van Qimarox, fabrikant van componenten voor material handling systemen. Opvallend kenmerk van het Securyfence afschermsysteem is de profilering van de gaaspanelen, die zorgt voor extra stijfheid en dus een grotere veiligheid.

Het monteren van Securyfence is mede dankzij de profilering verrassend eenvoudig. De gaaspanelen worden namelijk aan de verticale staanders bevestigd middels horizontale buizen, die door de mazen van de gaaspanelen kunnen worden geregen. De uiteinden van de buizen worden vervolgens met bouten aan de staanders gemonteerd.
Snel op maat maken
Dankzij het simpele maar doeltreffende ontwerp zijn de afschermsystemen van Securyfence niet alleen sterk, maar ook flexibel en snel op maat te maken. De monteurs hoeven daarvoor alleen maar de gaaspanelen op maat te knippen en de buizen op maat te zagen of te snijden.

Het Securyfence afschermsysteem voldoet volledig aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG en is daardoor bij uitstek geschikt als machinebeveiliging, machineafscherming of  gebiedsbeveiliging.


Over Qimarox
Qimarox is een toonaangevende producent van componenten voor material handling systemen die zich kenmerken door robuustheid en betrouwbaarheid. Dankzij innovatieve concepten,  gepatenteerde technologieën en voortdurende doorontwikkeling slaagt Qimarox, voortgekomen uit Nedpack, erin om productliften, palletiseermachines en machineafscherming te maken die flexibiliteit en productiviteit koppelen aan een lage total cost of ownership. System integrators en original equipment manufacturers uit de hele wereld gebruiken de machines en machineafscherming van Qimarox in end-of-line-systemen en opslag- en orderverzamelsystemen in verschillende branches. Kijk voor meer informatie op www.qimarox.com.

Il sistema di recinzione di sicurezza Securyfence ora è ancor più resistente e robustoMontanti rinforzati per aumentare la sicurezza delle macchine

Qimarox ha irrobustito ulteriormente il sistema di recinzione di sicurezza Securyfence modificando il montante predefinito. Inoltre, per le strutture di recinzione lunghe, Qimarox ha sviluppato montanti con un rinforzo aggiuntivo, che rendono superfluo l'uso di puntoni o altri sistemi di rinforzo. I montanti sono talmente resistenti che è possibile installare sulla recinzione un sistema di protezione degli accessi completamente privo di vibrazioni.


Il montante standard della linea Securyfence viene rinforzato girando la piastra di appoggio di 45°. Questo significa che i bulloni per il fissaggio a terra non si trovano più nei quattro angoli, ma sui quattro lati del montante. Le forze esercitate sul montante vengono quindi assorbite e dissipate meglio.

Il nuovo montante rinforzato ha la stessa piastra di appoggio, con in più un profilo a U esteso che offre maggiore resistenza. Il montante è particolarmente adatto per le strutture di recinzione di sicurezza extra-lunghe ed evita la necessità di usare puntoni. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che la forma del profilo a U permette di piegare di 45° il sistema di recinzione, mentre prima non era possibile.

Installazione dei dispositivi di protezione degli accessi
Il montante ulteriormente rinforzato è adatto per installare dispositivi di protezione degli accessi. In genere i montanti nei sistemi di protezione attualmente disponibili sul mercato non sono abbastanza robusti da sostenere sensori senza produrre vibrazioni, quindi è necessario installare montanti appositi per i dispositivi di protezione. Con i nuovi montanti Securyfence, è possibile applicare i sensori direttamente sulla recinzione.

Oltre al montante rinforzato, la linea Securyfence è stata ampliata con una nuova serie di porte scorrevoli e a battente. Visto che le porte hanno le stesse dimensioni dei reticolati standard (730 e 990 mm), spostare l'ingresso all'area protetta è ancor più facile. Inoltre, è possibile trasformare con facilità le porte a battente preassemblate in porte scorrevoli mediante un kit di montaggio differente.

Reticolati con profili
Securyfence viene prodotto da Qimarox, che realizza componenti per i sistemi di movimentazione del materiale. Una caratteristica distintiva del sistema di recinzione Securyfence è il profilo dei reticolati, che li rende ancora più rigidi e pertanto più sicuri.

Securyfence è straordinariamente semplice da installare, grazie anche ai profili. I reticolati infatti vengono fissati ai montanti verticali con tubi orizzontali, che possono essere infilati attraverso il reticolo di pannelli. Le estremità dei tubi vengono fissate ai montanti con i bulloni.
Semplice e rapido da personalizzare
Grazie al design semplice ma efficace, i sistemi di recinzione Securyfence sono resistenti e al tempo stesso flessibili e rapidi da personalizzare. Tutto ciò che gli installatori devono fare è tagliare e/o segare i reticolati e i tubi fino a raggiungere le dimensioni desiderate.

Il sistema di recinzione Securyfence è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e pertanto è ideale per la protezione dei macchinari, per la recinzione di sicurezza dei macchinari o per la vigilanza delle aree.


Informazioni su Qimarox
Qimarox è un importante produttore di componenti per i sistemi di movimentazione del materiale caratterizzati da robustezza e affidabilità. Grazie ai concetti innovativi, alle tecnologie brevettate e allo sviluppo continuo, Qimarox, nata come diramazione di Nedpack, produce montacarichi, pallettizzatori e recinzioni per macchinari che abbinano flessibilità e produttività a un costo totale di proprietà contenuto. I system integrator e gli OEM (Original Equipment Manufacturers, produttori di apparecchiature originali) di tutto il mondo impiegano i macchinari e le recinzioni dei macchinari Qimarox in sistemi di fine linea e in sistemi di magazzinaggio e di prelievo degli ordini in diversi settori. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web www.qimarox.com.